SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mun´ substantiv ~nen ~nar munn·enöppning i an­siktet för in­tagning och sönder­delning av föda och formning av ljud om läpparna jämte mun­hålan; spec. med ton­vikt på ätfunktionen med.munhygienmunskyddrosenmunföra skeden till munnenhan hade munnen full med matdet vattnades i munnen på henne när hon tittade på smörgås­bordetspec. äv. med ton­vikt på ljudproduktion (ofta mer el. mindre bildligt)var­för säger du inget – har du inte mål i mun?han är grov i munneninte ett ljud kom från hennes munryktet gick från mun till munde talade i munnen på var­andrajag vill inte ta hans namn i min munjag har lust att täppa till munnen på den prat­makarenäv. med ton­vikt på an­dra funktionerhennes mun hårdnade i en grimashan kysste henne på munnenhon sov med vid­öppen munäv. med tanke på person att föda el. liv­närai några ut­tryck hon har många munnar att mättaäv. bildligtvanligen i sammansättn. öppning, mynning livmodermunmagmundet kommer inga stekta sparvar i munnen på ensesparv dra på mun(nen)lebarnen skrattade hejd­löst under före­ställningen och även de vuxna drog på munnen hålla mun(nen)tigaurspr. bibl.alla kan inte sitta och hålla mun utan någon måste agera hålla tungan rätt i mun(nen)setunga 1 leva ur hand i munsehand 1 lägga orden i munnen på ngnseord 1 låta maten tysta mun(nen)semat (man ska inte) skåda given häst i munnensehäst med en munen­hälligtbarnen förnekade med en mun att de hade något att göra med det trasiga fönstret prata bredvid mun(nen)försäga sigoch därvid ofta skvallrarätte­gången havererade efter­som några av rättens leda­möter hade pratat bred­vid mun rätta mun(nen) efter matsäckenan­passa sina ut­gifter efter sina in­komsterkommunen måste rätta munnen efter mat­säcken för att få balans i ekonomin i­gen ○ äv. all­männareviltet tryter – till nästa jakt­säsong får vi rätta mun efter mat­säcken och jaga med åter­hållsamhet slicka sig om munnenge ut­tryck för stor förväntan eller belåtenhetdofterna från köket fick henne att slicka sig om munnen ta bladet från munnenseblad 1 ta brödet ur munnen på ngnsebröd ta munnen fullskrytahan tog munnen full och berättade om alla celebriteter han kände ta ordet ur munnen på ngnseord 2 tyst, min mun, så får du sockerdet här bör jag hålla tyst medför att inte råka illa ut e. d.nu skulle jag kunna av­slöja vem som har skvallrat, men tyst, min mun, så får du socker ... vara född med silversked i mun(nen)sesilversked vara i var mans munvara ngt som alla talar omhistorien om det interna partigrälet var snart i var mans mun öppna munnen(våga) börja yttra sigsom liten var han så blyg att han knappt vågade öppna munnen sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. munder; gemens. germ. ord, trol. ur en indoeur. ord­rot med bet. ’tugga’; jfr mynna, -mynt Det var ur munnarna orden kom.Titel på roman av Mirja Unge (1998)