SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
musi`kinstrument substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en mus·ik|­in·stru·ment·etinstrument för fram­bringande av musik musikmusikinstrumenten kan in­delas i sträng-, blås- och slag­instrumentsedan 1579jfr ty. Musikinstrument med samma betydelse