SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
muss`la substantiv ~n musslor mussl·antyp av blöt­djur med två­delat, ledat skal och ett slags fot med fibrer som fäster vid hårt under­lag och med muskler som an­vänds vid förflyttning på el. i bottnen av hav, sjöar och vatten­drag kokk.komm.zool.JFRcohyponymostron blåmusslakammusslamusselodlingmusselskalmusselsåspärlmussladet gamla skrovet var täckt av musslorofta om mot­svarande mat­rättde festade på ostron och mussloräv. om an­dra före­mål med till­plattat oval, musselskalsliknande formöronmusslaäv. bildligt i ut­tryck för få­ordighetman kan inte få ur henne någon­ting ― hon är sluten som en musslasedan 1587av lågty. mussele, muschele med samma betydelse; av lat. mu´sculus ’tvåskalig mussla’, eg. ’liten råtta’; etymologiskt samma ord som muskel