SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
musta´sch substantiv ~en ~er mustasch·enskäggprydnad mellan över­läppen och näsan kläd.JFRcohyponymskägg 1 mustaschpryddmustaschvaxvalrossmustaschlägga sig till med mustaschraka av sig mustaschenäv. om en­dera halvan av delad mustaschhans klädsamma mustaschersedan ca 1680av fra. moustache, ita. mostaccio med samma betydelse; till grek. mys´tax ’över­läpp; mustasch’