SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mu`söra substantiv ~t musöron mus|­ör·at1vanligen plur. knappt ut­slaget eller litet vitludet blad på vissa växter, som liknar örat på en mus t.ex. på björk provins.Nollsedan 18642en fladder­mus den största i Europa, till­hörande familjen läder­lappar zool.stort musörasedan åtm. 1970