SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`nad substantiv ~en ~er mån·ad·enfast, namn­given tids­period som om­fattar om­kring tret­tio dagar el. 1/12 år; grund­läggande tids­period bl.a. i många ekonomiska samman­hang tid.månadslönmånadsskiftejulmånadkalendermånadvintermånadjanuari, årets första månadi mars månaden gång i månadenden förste i varje månaderbjudandet gäller månaden utmånadens bokäv. all­männaretids­period om cirka tret­tio dagar smekmånadvi ses om en månad, allt­så den 15 junibruden var gravid i tredje månadensex månaders fängelse(en gång i) månadenmånad ut och månad invarje månad under en lång tidde har hållit på månad ut och månad in med sin nya skiva synodisk månadtiden mellan två ny­månarsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. manaþer; gemens. germ. ord, bildat till måne