SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mång`faldig adjektiv ~t mång|­fald·igsom före­kommer i stort an­tal el. upp­repade gånger admin.utstr.jag har hört detta vid mångfaldiga till­fällenäv.som består av ett stort an­tal o­lika typer på mångfaldigt sätti adverbiell an­vändning äv.många gånger en mångfaldigt prövad metodett mångfaldigt större an­talsedan 1469Heliga Mechtilds uppenbarelserfornsv. mangfaldogher; till mången och -faldig