SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mängd substantiv ~en ~er mängd·en1ofta plur. (med samma betydelse) stort an­tal av varelser el. före­mål admin.utstr.en mängd värde­fulla sakermängder av tv-tittare hörde av sig efter kanal­krockenlagar och förordningar i mängderäv.stor kvantitet mängder av tid gick åt vid gräns­passagernaofta själv­ständigt om folk i all­mänhet (”gemene man”)ofta ngt ned­sätt.i mängdens ögon är han en hjältehöja sig över mängdenskilja sig från mängdenmängder (av ngt/ngra)sedan 1643bildn. till fornsv. manger, se mången 2mätbar an­samling mat.utstr.energimängdfolkmängdregnmängden o­betydlig mängd gasden årliga mängden av­fall har stigitalkohol i måttliga mängderspec.samling av (tänkta eller verkliga) element betraktad som ett helt mat.mängdläradelmängdsnittmängdunionen av två mängderden tomma mängdenmängden av udda tal mellan 0 och 10 inne­håller 5 elementen mängd (ngt), en mängd (av ngt)sedan 1778