SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
människovärdig [män`i∫o-] adjektiv ~t männ·isko|­värd·igsom mot­svarar de krav en människa har rätt att ställa med hän­visning till sitt människo­värde fil.relig.de lyckades trots allt bygga upp en människovärdig till­varo efter krigetmänniskovärdiga bo­städer med vatten och av­loppsedan 1892