SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
möj`lig adjektiv ~t möj·ligsom kan tänkas före­komma i visst samman­hang: om tänkbara, genom­förbara etc. före­teelser admin.JFRcohyponymeventuellcohyponymnödvändig mängder av möjliga alternativen möjlig efter­trädare till den nu­varande parti­ledarenär en stabil fred möjlig i Mellan­östern?spara så mycket pengar som möjligtspec. i förbindelse med en superlativpå kortast möjliga tidstörsta möjliga förtjänstjag vill att du kommer snarast möjligti vissa ut­tryck äv. i substantivisk an­vändningen lösning låg in­om det möjligas gränsäv. med an­givande av i vilket av­seende ngt är tänkbart etc.han är möjlig att resonera medibl. i ut­tryck för förvåning, tvivel e.d.Hon har rest. ― Är det möjligt?äv. försvagat, i ut­tryck för stor (och varierad) före­komst e.d.vard.han hade haft alla möjliga o­lika sjukdomarVad finns det för problem? – Jo, det är allt möjligt, ...möjlig (för ngn) (att+V)sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. mögheliker; av lågty. mögelik med samma betydelse, till ty. mögen ’kunna’; jfr 2