SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
möj`ligen adverb möj·lig·enmed viss möjlighet vanligen relativt liten; mest i fråga om sak­förhållanden NollSYN.synonymeventuelltsynonymkanske han kommer i morgon eller möjligen redan i dagkänner du möjligen NN?hon frågade om hon möjligen kunde få en fri­biljetten ring som hon hade fått i gåva eller möjligen köptibl. äv. i ut­tryck för värderingarhan är möjligen den störste svenske författarensedan 1387lejdebrev för biskopar och riddare utfärdat av kung Albrekt (Svenska Riks-archivets pergamentsbref)fornsv. möghelika