SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rda verb ~de ~t mörd·arupp­såtligt döda ngn; vanligen över­lagt jur.komm.JFRcohyponymdräpa han mördade sin fru för att komma åt hennes pengartjallaren blev mördad av maffianäv. bildligt, spec. med avs. på abstrakta före­teelserut­öva kraftigt över­våld mot gevär hjälper aldrig dem som mördar frihetenspec. äv. (i ett ut­tryck) om annat än personom blickar kunnat mörda hade han fallit ner dödmörda ngn/ngt (med ngt)sedan 1000-taletrunsten, Arnö, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform mrþan (perf. part.), fornsv. myrþa; bildn. till mord Subst.:mördande; mord