SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nam`nunderskrift substantiv ~en ~er namn|­under·skrift·ennamn­teckning som inne­bär att personen i fråga god­känner inne­hållet i an­slutande text på samma papper samh.JFRcohyponymunderskrift vill du vidimera kopian med din namnunderskrift?äv.autograf fem tröjor med idolens namnunderskrift lottades utsedan 1845