SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nationalis´m [nat∫on-] substantiv ~en nat·ion·al·ism·enå­skådning som hävdar den egna nationens värde och intressen ofta fram­för an­dra nationers pol.JFRcohyponymetnocentrismcohyponympatriotism aggressiv nationalismtrång­synt nationalismäv. med fram­hävande av själv­ständighetenden växande nationalismen i kolonierna på 1950-taletsedan 1804