SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
natu´r substantiv ~en ~er nat·ur·en1knappast plur. den del av den om­givande verkligheten som inte är skapad av människan med ton­vikt på den synliga delen: växter, mineraler etc., ibl. äv. djur geogr.naturförhållandennaturkatastrofnaturreservatnaturscenerialpnaturhavsnaturkustnaturvacker naturstor­slagen naturtätortsnära naturett stycke o­rörd naturdjur och naturge sig ut i naturenleva i harmoni med naturenbevara värde­full natur i national­parkernaen vind­pinad natur med sten, gräs och småbuskarexploatering av natur och rå­varordet i naturen före­kommande uranetsärsk. betraktad som (mänsklig) livs­miljö, med ton­vikt på det äkta och ur­sprungliganaturlivnaturmänniskanaturens barnsedan 1674fornsv. natur ’med­född beskaffenhet; samman­fattning av till­varons egenskaper’; av lat. natu´ra ’födelse; med­född beskaffenhet; skapelse’, till na´tus ’född’; jfr naiv, nation, nativ 2knappast plur., vanligen best. f. samman­fattningen av alla av sig själva upp­kommande skeenden och före­teelser i (den yttre) verkligheten särsk. betraktad som ett själv­styrande el. lag­bundet system; vanligen i mots. till ngt konstruerat el. tänkt af.biol.fys.naturbundennaturinstinktnaturkraftnaturnödvändighetnaturens lagarett ämne utan före­gående mot­svarighet i naturen eller laboratorietibl. tänkt som personligt verkande kraftnaturen av­skyr tom­rumen av naturen given formföre­mål som naturen själv har skapatde tolkade jord­bävningen som naturens hämndsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3inne­boende, grund­läggande egenskap hos person el. före­teelse psykol.JFRcohyponymbeskaffenhetcohyponymläggning diktarnaturspelarnaturinfektionstillstånd av mera kronisk naturmordets sociala naturäv. samman­fattande om alla inne­boende egenskapermänniskonaturdestruktiva tendenser i människans naturhan är positiv till sin naturäv. om persondubbelnaturhon var en djupt konservativ naturdet ligger i sakens naturdet är själv­klartdet ligger i sakens natur att det upp­kommer spänningar mellan partier som ligger nära var­andra ideologiskt sedan början av 1300-taletSkåne-LagenTillbaka till naturen.Efter Jean-Jacques Rousseau, Émile (1762)