SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
natu`rsten substantiv ~en ~ar nat·ur|­sten·ensten som bildats i naturen särsk. med tanke på dess an­vändning som byggnads­material byggn.tekn.geol.naturstensarbetenaturstensmosaikhöga terrassmurar av naturstensedan 1897