SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
natu`rvårdsområde substantiv ~t ~n nat·ur·vårds|­om·råd·etom­råde där sär­skilda åt­gärder behövs för att ge (begränsat) skydd åt naturen t.ex. förbud mot ny­byggnad el. av­verkning NollJFRcohyponymnaturreservat sedan 1967