SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nautisk [nau´-] adjektiv ~t naut·isksom har att göra med nautik spec. navigation af.sjö.nautiska instrumentnautisk astronominautisk milsemil sedan 1821av grek. nautikos´ med samma betydelse, till nau´s ’skepp’; jfr astronaut, navigera