SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
navigationssatellit [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er nav·ig·at·ions|­satell·it·ensatellit som sänder ut radio­signaler som kan an­vändas vid navigering sjö.sedan 1960