SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
navigerbar [-ge`r-] adjektiv ~t nav·ig·er·barsom tillåter fram­förande av större far­tyg t.ex. genom att vara till­räckligt djup; om far­led sjö.SYN.synonymsegelbar floder som tidigare var navigerbara är nu ut­torkade stora delar av åretnavigerbar (för ngn/ngt)sedan 1904