SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nazis´tisk adjektiv ~t naz·ist·isksom har att göra med nazismen admin.af.pol.SYN.synonymnationalsocialistisk nazistiska krigs­förbrytarenazistiska herrefolksidéersedan 1932