SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nejd substantiv ~en ~er nejd·enom­råde av om­givande natur ofta vacker så­dan ngt högt.geogr.JFRcohyponymnatur 1cohyponymomgivning fri sikt över nejdenäv. all­männaretrakt ströva i minnes­rika nejderhan vistas nu­mera oftast i sydligare nejdersedan 1598av lågty. negede med samma betydelse, till na(he) ’nära’; besl. med 1när 2 I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.Bibeln (1917 års övers.), Lukas 2:8 (ur julevangeliet)