SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ner el. nedned adverb 1längs den naturliga fallriktningen från en högre nivå till en lägre, mer el. mindre rakt; betr. rörelse el. belägenhet NollMOTSATSantonymupp 1 neddragennedfallenhon var naken ner till midjanhon gick trappa upp och trappa nerklia lite längre nerända ner i bottenöronen hängde nerridån gick nersätta sig nerörnen slog ner på sitt bytevandra ner till havetgräva ner lökarna i jordenäv. betr. (nästan) horisontell riktning, spec.söder­ut resa ner genom Europaåka ner till Spanienspec. äv. i förhållande till vindenmed riktning åt lä sjö.de rundade udden och höll sedan ner innan­för skäretäv. i fråga om tid, med riktning både fram­åt och bak­åt, beroende på utgångs­punktnedräkningner genom seklernafrån apostlarnas tid ner till våra dagarmed rötter ner till egyptiernaäv. bildligt, spec. betr. riktning mot lägre värde på numerisk skala el. betr. kvantitet, storlek, styrka e.d.nedbantadnedgångnedklassningnedrustningnedskärningtemperaturen har gått nerpressa ner kostnadernabanta ner sigskruva ner förväntningarnaskruva ner radionstryka ner en pjäsklippa ner ett fotografisätta ner straffetlugna ner sigspec. äv. betr. ut­övande av maktupprors­försöket slogs ner av tungt beväpnade trupperen trappa nersetrappa få ner matensemat trycka ner ngnsetrycka 1 tummen ner för ngn/ngtsetumme sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. niþer, niþ; gemens. germ. ord; jfr 1nedan, nedre, nedrig 2med förstörande in­verkan så att det på­verkade upp­hör att fungera genom att strukturen fördärvas NollJFRcohyponymupp 2cohyponym2över 1 nerslitenskrota ner den gamla värme­pannanmontera ner scenensmälta ner kyrk­silvretbränna ner garagetpotatis­blasten ruttnade neräv. med bi­betydelse av fallriktningJFRcohyponymner 1 nedskjutenman miss­tänker att en super­tanker seglade ner fiske­båtenhan mejades ner mitt på trottoaren av en ratt­fylleristäv. bildligtnedläggningkritisera ner före­ställningenlägga ner till­verkningen av pappers­massaner med diktaturen!smitta ner sina arbets­kamratersedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3med bevarande in­verkan så att det på­verkade upp­hör att ut­vecklas, förstöras e.d. Nollnedfrystfrysa ner brödetsalta ner sillenäv. bildligt, med viss bi­betydelse av riktningJFRcohyponymner 1 nedskrivenskriva ner sina tankarklottra ner några minnes­anteckningarsedan 15394till (full­ständig) över­täckning eller fyllning med ngt som är o­önskat Nollnedisadnedklottradnedrostadnedskräpadnedsmordsmutsa ner sin nya jackaskräpa ner på gatanmjöla ner händernabloda ner näs­dukenröka ner hela köketskrynkla ner den ny­strukna skjortanäv. bildligt betr. annan över­driven före­komst el. verksamhetnedbusningnedmörktnedringdkära ner sigsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och HöfdingaVarianten ned är vanligen något formellare än ner. Den används gärna i sammansättningar av formell karaktär, t.ex. nedlägga, medan ner är vanligare som självständigt ord (lägga ner är vanligare än lägga ned). I vissa sammansättningar är bara ned- möjligt (nedkomst, nedlåtande).