SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nett`oregisterton substantiv ~net, plur. ~, best. plur. ~nen netto|­reg·ister·tonn·etmått på netto­tonnage det vanligaste måttet för att an­ge handels­fartygs storlek sjö.JFRcohyponymbruttoregistertoncohyponymbruttodräktighet ett nytt container­fartyg på 25 000 nettoregistertonsedan 1913