SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ni`o vard. äv. ni`eni`e räkneord grund­talet som är åtta plus ett Nollniosiffrignioårignioåringde nio musernaSamfundet De niospec. i ett ut­tryck för att ngt nästan all­tid ut­faller på ett visst sätt e.d.NN är klar favorit i finalen – han slår sin mot­ståndare nio gånger av tiospec. äv.klock­slaget nio vanligen på morgonen men äv. på kvällen niodragetnioföreställningennionyheternanioslagetniotidenjag kommer efter niospec. äv. i boxningssammanhang, i ut­tryck för att nätt och jämnt und­gå knockoutförlustta räkning till niokomma upp på nioäv. bildligt i ut­tryck för att nätt och jämnt und­gå katastroffirman har flera gånger varit nära konkurs men på något sätt all­tid kommit upp på nioi nio fall av tiosefall 3 sedan 600-taletrunsten, Stentoften, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter; Santesson)runform niu, fornsv. nio; gemens. germ. ord, mot­svarande bl.a. lat. nov´em ’nio’