SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nitra´t substantiv ~et, plur. ~er el. ~, best. plur. ~erna el. ~en nitr·at·etsalt av salpeter­syra anv. bl.a. som konst­gödsel och för konserveringsändamål kem.nitratbakteriekaliumnitratnatriumnitratsedan 1798bildn. till grek. nit´ron ’sal­peter, soda’; jfr klorat, nat´ron ’natrium­hydroxid’