SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nitt`iotal äv. nitt`italnitt`ital substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en nit·ti(o)|­tal·et1an­tal om cirka nit­tio Nollett nittiotal personerett nittiotal (ngra)sedan 19132vanligen best. f. sing. det sista år­tiondet av ett år­hundrade tid.särsk. om 1890-talet (i litteratur­vetenskapliga samman­hang) och 1990-taletnittiotalets nya romantik med namn som Heidenstam och Lagerlöf(på/under) nittiotalsedan 1904