SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nittiotalis´m äv. nittitalis´mnittitalis´m substantiv ~en nit·ti(o)|­tal·ism·envanligen best. f. sing. en litterär och konstnärlig riktning på 1890-talet som lade ton­vikten på fantasi och skönhet konstvet.litt.vet.JFRcohyponymåttiotalism sedan 1942