SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ni`tälska verb ~de ~t nit|­älsk·arvanligen pres. part. nitiskt verka särsk. för att ett visst arbete blir ut­fört mindre brukl.psykol.JFRcohyponymivra en nitälskande chefnitälska (för ngt)sedan 1526till 1nit och älska Subst.:vbid1-259499nitälskande; nitälskan