SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nivelle´ra verb ~de ~t niv·ell·er·ar1ut­jämna till en enda nivå geol.sociol.genom av­lagringarna har de ur­sprungliga höjd­skillnaderna nivelleratssärsk. bildligt om att ut­jämna (kvalitets)skillnader mellan o­lika grupperofta ned­sätt.den socialt nivellerande välfärds­statenlåta sig nivelleras till kollektivets kravmånga tyckte att språket höll på att ut­armas och nivellerasnivellera ngtsedan 1843av fra. niveler med samma betydelse, till niveau med samma betydelse, se nivå 2av­väga för höjd­mätning lantmät.geogr.lantmät.nivellera mark­nivånnivellera ngtsedan 1745Subst.:vbid1-259507nivellerande, vbid2-259507nivellering