SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nivå`gruppera verb ~de ~t nivå|­grupp·er·ardela upp (elever) i grupper efter deras fallenhet för studier pedag.nivågruppera elevernaatt nivågruppera an­sågs av många vara att mot­arbeta skolans mål att ut­jämna klasskillnadernanivågruppera (ngra)sedan 1960Subst.:vbid1-259524nivågrupperande, nivågruppering