SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nivå`gruppering substantiv ~en ~ar nivå|­grupp·er·ing·enupp­delning av elever efter deras fallenhet för studier pedag.upp­delningen i all­män och sär­skild kurs i matematik på hög­stadiet var en sorts nivågrupperingnivågruppering (av ngra)sedan 1958