SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
njugg adjektiv ~t (o­nödigt) snål och knusslig admin.psykol.försäkrings­bolagen är njugga när det gäller skade­ståndan­slagen till kulturen är allt­för njugganjugg (med ngt) (mot ngn/ngt)sedan ca 1635i äldre sv. och dial. även nägg; jfr isl. hnøggr ’sparsam; girig’; gemens. germ. ord, urspr. ’som skrapar, river’; besl. med 2noga