SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1no`ga adverb på ett grundligt och omsorgs­fullt sätt betr. ut­förande av viss handling e.d. Nolllyssna nogaen noga genom­tänkt formuleringläs bruks­anvisningen nogaäv. betr. inne­hålletexakt det vet jag inte så nogaspec. i ett ut­tryck för förtäckt hotdu ska akta dig (djävligt) noga!noga räknatseräkna 1 sedan 1520-taletNya Krönikans fortsättningar eller Sture-Krönikornafornsv. nogha ’nog­grant; knappt’; till 2noga
2no`ga adjektiv, ingen böjning endast predikativt omsorgs­full i följandet av vissa regler e.d. admin.psykol.hon är noga med sitt yttrehan var mycket noga med traditionernaäv. i opers. konstruktionerviktigt honom är det inte så noga medvi kan ta buss eller taxi, det är inte så noganoga (med ngt/ngn)sedan 1515Skrifter till Läsning för Klosterfolkfornsv. nogha ’noga; nog­räknad’; ombildn. av lågty. nuowe ’trång; knapp; noga’; jfr njugg