SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1nu adverb 1vid den inne­varande tid­punkten till skillnad från förfluten tid och fram­tid tid.nu går jagnu kan vi äntligen pusta utnu är det hög tid att börja lektionenjust nu är jag upp­tagen men om en timme kan vi sesäv. om (längre) tids­period som äv. om­fattar viss tid före och efter talögonblicketnulägefolk lever längre nu än förrpå 1800-talet var Sverige ett bondeland men nu bor de allra flesta i tät­orternu eller aldrignu måste något görasom det över huvud taget ska bli gjortde har länge drömt om att starta ett café och har bestämt sig för att det är nu eller aldrig nu för tidensetid 2 nu gäller det!se1gälla 1 nu kan vi det här!sekunna 1 nu och dåemellan­åtunder vinterns snö­oväder försvann strömmen nu och då sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform nu, fornsv. nu ’nu; allt­så’; gemens. germ. ord, med mot­svarighet i bl.a. grek. ny´n ’nu; dock’; jfr 1ny 2i själva verket anv. som en sorts utfyllnads­ord NollJFRcohyponym1då 3 1998, eller när det nu varvad heter hon nu i­gen?jag kan hoppa in om det nu är så att du inte har lustäv. som inlednings­ord till resonemang som i viss mån mot­säger det dit­tills an­fördaNu kan det kan­ske in­vändas, att ...Nu vill jag inte på­stå, att ...äv. som övergångsord mellan o­lika led i en fram­ställningvad nu din in­vändning beträffar, så tycker jag följandesedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
2nu substantiv ~et nu·etvanligen best. f. tid som kan upp­levas mer eller mindre direkt av de när­varande personerna, särsk. om period som om­fattar ngt slags talögonblick el. mot­svarande tid.leva i nuetberättelsen rör sig i nueti detta nujust i det här ögon­blickethon är faktiskt på väg hit i detta nu i ett nuplötsligti ett nu fylldes scenen av dansare i nästa nui nästa ögon­blickdet började regna och i nästa nu var stormen lös i samma nusam­tidigthon somnade i samma nu som hon lade huvudet på kudden sedan 1737