SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nunn`a substantiv ~n nunnor nunn·an1kvinnlig med­lem av kloster­orden relig.yrk.JFRcohyponymmunk nunneklosternunnelöfteibl. bildligt, med ton­vikt på sexuell av­hållsamhet o.d.efter skils­mässan har hon levt som en nunnasedan 1346testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)fornsv. nunna, nonna; av medeltidslat. nonn´a ’nunna; amma’; urspr. ett barnspråksord; jfr ita. nonna ’far­mor; mor­mor’ 2en spinnar­fjäril som har vita fram­vingar och grå bak­vingar och som an­griper barr­träd zool.nunnelarvbarrskogsnunnaäv. om en när­besläktad artlövskogsnunnasedan 18303(typ av) liten, finkliknande, sydöst­asiatisk fågel som har svart eller vitt huvud och som ofta hålls som bur­fågel zool.JFRcohyponym1amarant 2 sedan 1937