SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nyansera sig [nyaŋse´rael.nyanse´ra] verb nyanserade nyanserat ny·ans·er·arut­trycka sig (mer) nyanserat komm.han fick mycket kritik för sitt skarpa ut­talande och tvingades nyansera signyansera sigsedan 1912Subst.:vbid1-898693nyanserande, nyansering