SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nyck`elord substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en nyckel|­ord·etcentralt (och ofta an­vänt) ord som samman­fattar ngt väsentligt pedag.språkvet.JFRcohyponymledord ”återanvändning” och ”kretslopp” är ett par av nyckelorden i miljö­debattenspec. om ord som an­vänds för informations­sökning e.d.ta fram alla upp­satser med nyckelordet ”genusteori”äv. om de en­skilda frågorna el. upp­gifterna i kors­ordnyckelordet till våg­rätt 13 var ”Vanligt ostdjur”sedan 1897