SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nyländsk [ny´-el.ny`-] adjektiv ~t ny|­länd·skasom har att göra med landskapet Ny­land i Fin­land land.sedan 1519Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholmfornsv. nyländsker