SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ny`modighet substantiv ~en ~er ny|­mod·ig·het·enhelt ny före­teelse som ofta upp­fattas som o­nödig ofta ngt iron.sociol.elektroniska jul­kort och an­dra nymodigheteräv. med ironin riktad åt annat hållså­dana nymodigheter som kompass fanns inte om­bordsedan 1805