SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nyss adverb vid en tid­punkt all­deles före nuet tid.JFRcohyponymjust 2 hon kom all­deles nysshan är nyss fyllda 80sedan 1505öppet brev utfärdat av riksföreståndaren Svante Nilsson till landets allmoge om väpnad hjälp vid gränsen mot Danmark (Grönblad)fornsv. nys; bildat till 1ny