SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nytt`ig adjektiv ~t nytt·igsom har för­delaktig verkan för visst syfte admin.kokk.tekn.vetenskapl.JFRcohyponymanvändbarcohyponym1bra 1 en nyttig erfarenhetav­fallet om­vandlas till nyttig och an­vändbar kompostspec.hälsosam fiber­rikt bröd är nyttigtdet är inte nyttigt att äta chipssköna och nyttiga salta badäv. om personsom ut­för ngt som har för­delaktig effekt en nyttig klubb­medlem som senare blev sekreterareäv. all­männarepositiv en nyttig effekt av press­debattenspec. i teknisk an­vändningsom kan tillgodo­göras för det av­sedda resultatet i mots. till vad som går förlorat under förloppet etc. ång­turbinen förmår ut­vinna 40% nyttig energi ur oljannyttig (för ngn) (att+V)sedan ca 1400Klosterläsningfornsv. nyttogher