SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nåt senågon
nåt el. 3not3not [nå´t] substantiv ~en ~ar nåt·en, not·en1fog mellan golv-, däcks- eller bordläggningsplankor Nollnåtkittsedan 1734av lågty. nat med samma betydelse; nära besl. med naja, nål 2hyvlat spår i kanten av en bräda tekn.JFRcohyponymfjäder 3cohyponymspont sedan 1697 (i formen not)av lågty. not med samma betydelse, till ett verb med bet. ’foga samman’