SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
näpp`eligen adverb näppe·lig·ensanno­likt inte NollSYN.synonymknappast man lär näppeligen finna entusiasm bland de tvångs­kommenderadeäv.svårligen hans in­lägg kan näppeligen tas på allvarsedan ca 1385Klosterläsningfornsv. näppelika, till näpper ’knapp; trång’; besl. med 1nappa