SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1`ra adverb, komp. närmare äv. närmre, superl. närmast äv. närmst 1(på) kort av­stånd (från ngt) i rum el. tid rum.de har nära till grön­områdeni en nära liggande fram­tidäv. i prepositionell an­vändninghon ville bo nära arbets­platsenäv. bildligthan var nära döden när bilen fick sladdhon hade nära till tårarnadet var nära ögatseöga 1 ligga nära till handssehand 1 snubblande närasesnubbla sedan mitten av 1400-taletSvenska Medeltids Dikter och Rimfornsv. nära; till 1när 2 2nästan utstr.nära hälften av eleverna blev under­kändanära nognästanför ett par decennier sedan var havs­örnen nära nog ut­rotad i Sverige sedan 1788Det är svårt att få tag på orden men du vet hur det känns ibland när man känner att allt är nära och att allt finns en mening i ska det vara så svårt att lära det att människor, det är vi ... .Beppe Wolgers, visan Mitt eget land (1959; musik Olle Adolphson) Jämför stilruta för knappt.
2`ra adjektiv, komp. närmare äv. närmre, superl. närmast äv. närmst som befinner sig på kort av­stånd från ngt annat el. var­andra; i tid el. rum admin.rum.nära grann­länderi en nära fram­tidäv. bildligten nära an­hörigett nära sam­arbetede är nära släktsärsk. i ut­tryck för personligt (och kärleks­fullt) förhållandei vissa ut­tryck de är nära vännersystrarna står var­andra mycket näraäv. i substantivisk an­vändning, särsk. om an­hörigavåra nära och käravara nära attnästanhan var nära att svimma första gången han gav blod sedan 1640jfr fornsv. när med samma betydelse och 1nära Adjektivet nära har traditionellt betraktats som oböjligt, bortsett från att det kan kompareras (närmare, närmast). Man kan dock se skrivningar som min näre vän (med syftning på en man), till skillnad från min nära väninna, och i personligt färgad stil finns det egentligen inget att invända mot det.
3`ra verb närde närt, pres. när när·de(fort­löpande) ge näring åt person el. djur; i form av föda el. an­dra förnödenheter kokk.komm.JFRcohyponymtära 2 det är svårt att nära en barn­familj på en så liten lönofta bildligtaktivt hålla kvar (hos sig) och under­stödja före­ställning e.d. en länge närd förhoppningde närde planer på en kuppnära ngn/ngtsedan 1430–50Fem Mose böckerfornsv. nära; av lågty. neren ’under­hålla’, urspr. ’rädda; göra frisk’ Subst.:närande