SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ringsliv substantiv ~et när·ings|­liv·etvanligen best. f. samman­fattningen av all ekonomisk verksamhet i visst land e.d.; i form av handel, industri etc. ekon.det privata näringslivetett delvis förstatligat näringslivstruktur­problemen in­om näringslivetregeringen ville stimulera näringslivet till ökade investeringarspec. om företagarintressena, i mots. till all­männa intressen etc.i best. f. partiet fick stöd av näringslivetnäringslivet ville hålla till­baka löne­ökningarnasedan 1836