SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ringsvärde substantiv ~t ~n när·ings|­värd·etenergi­mängd som fri­görs ur visst livs­medel vid förbränning i kroppen ut­tryckt i kilojoule el. kilo­kalorier fysiol.JFRcohyponymenergivärde högt näringsvärdegurka har lågt näringsvärdenäringsvärdet (av/hos ngt)sedan ca 1875