SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`sa substantiv ~n näsor näs·anut­skjutande parti mitt i an­siktet som har direkt förbindelse med lukt­organen med.JFRcohyponymnos nästippuppnäsaörnnäsahålla för näsanpeta sig i näsanvara täppt i näsanäv. mer el. mindre bildligt, ofta med tanke på hela an­siktethan är sjuklig och sticker sällan näsan utan­för dörrende spelade luffar­schack mitt fram­för näsan på lärarendra ngn vid näsanlura ngnförfattaren drar ideligen läsaren vid näsan och vem mördaren är av­slöjas inte förr­än på bokens sista sidor en knäpp på näsanse1knäpp 1 få/stå med lång näsabli synbart snopenvanl. efter att ha blivit luradförhands­favoriten kom sist och fick stå där med lång näsa gå dit näsan pekargå rakt framhan gick dit näsan pekade och hamnade i den gamla stads­kärnan ha näsa för ngtvara bra på att bedöma ngthon har näsa för människors konstnärliga begåvning ha skinn på näsanseskinn hålla näsan över vattenytan/vattnetund­gå att gå underjag har så mycket att göra på jobbet att jag knappt kan hålla näsan över vatten­ytan inte se/tänka längre än näsan räckervara kort­tänkthan planerar dåligt och ser inte längre än näsan räcker inte vara snutet ur näsaninte vara så lättatt genom­föra ett så stort projekt är inte snutet ur näsan och kräver nog­grann planering knäppa ngn på näsange ngn en åt­hutningvard.det låga val­deltagandet kan tolkas som att folket vill knäppa politikerna på näsan lägga näsan i blötblanda sig i saker som man inte har med att görangt går ngns näsa förbingn blir lurad på ngtordförande­posten gick hennes näsa förbi; konst­skatten kan komma att gå museets näsa förbi rynka på näsan åt ngtvisa o­gillande för ngtmånga rynkade på näsan åt hans kaxiga ut­talande räcka lång näsa åt ngn/ngtgöra en ring­aktande grimas åt ngnoch därvid ev. låta fingrarna peka ut från nästippen○ äv. bildligthan räckte lång näsa åt det litterära etablissemanget och gick sin egen väg skriva ngn ngt på näsanel. skriva ngt på näsan på ngntydligt fram­hålla ngt för ngni pjäsen väver hon in sitt budskap på ett finurligt sätt utan att skriva barnen det på näsan stå på näsanramla hand­löst fram­åtvard.han stod ideligen på näsan i den branta skid­backen sätta näsan i vädretupp­träda på ett malligt och över­lägset sätthon satte näsan i vädret och sa att hon tyckte det var en simpel till­ställning allt i­genom vända näsan i vädretvard.vissa konstnärer blir kända först när de vänt näsan i vädret sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. näsa ’näsa; näs­borrar’; gemens. germ. ord, mot­svarande lat. na´sus ’näsa’; besl. med nos; idiomet dra ngn vid näsan syftar urspr. på bruket att leda t.ex. en tjur med en lina som fästs i nos­ringen