SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`- förled 1som har motsatt(a) egenskap(er) i förhållande till vad som an­ges av efter­ledet NollJFRcohyponymin-cohyponymanti- obesvaradoförlåtligohanterligomänskligopassandeopersonligosystematiskoöverlagdsedan 1000-taletrunsten, Västra Ed, Småland (Sveriges runinskrifter)vanligen runform u- (t.ex. i uniþikr ’icke-niding’), fornsv. o-; gemens. germ. nekande prefix, urspr. un-, mot­svarande bl.a. lat. in´-, grek. a- 2som känne­tecknas av (ute­slutande) negativa egenskaper och där­för ut­gör en negativ variant av före­teelsen i fråga Nollodjurogärningosedsedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)