SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`anmäld adjektiv oanmält o|­an·mäl·dasom inte an­mälts eller an­mält sig i för­väg ofta om person, med tanke på när­varo admin.ur­säkta att jag kommer oanmäldoanmäld från­varo ställer till trassel på arbets­platsernaäv.som inte förväntats och ibl. inte heller önskats minnes­bilder som oanmälda tränger sig framsedan 1713